Spørsmål om Innlandsmarkedet rettes til:

Knut Erling Røhnebæk 
Ringsaker Bondelag
Telefon: 995 46 502
knutrohn@bbnett.no


Gerd Lodden Solberg
Landbrukskontoret, Ringsaker kommune
Telefon: 62 33 55 66
gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no


Spørsmål om nettstedet rettes til: 

Kristina Meyn Krogvold
Rådgiver, Ringsaker kommune
Kristina.krogvold@ringsaker.kommune.no