Spørsmål om Innlandsmarkedet rettes til:

Ole Anders Fjeldberg
Ringsaker Bondelag
Telefon: 907 40 810
ole.a.fjeld@gmail.com


Gerd Lodden Solberg
Landbrukskontoret, Ringsaker kommune
Telefon: 62 33 55 66
gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no


Spørsmål om nettstedet rettes til: 

Kristina Meyn Krogvold
Rådgiver, Ringsaker kommune
kristina.krogvold@ringsaker.kommune.no