I to innholdsrike markedsdager er Moelv et handelssentrum som tiltrekker seg publikum fra fjern og nær. Bodene bugner av ulike produkter basert på råvarer fra landbruket, samt ulike husflidsprodukter og redskap for gård og hage. Lag og foreninger presenterer seg på stands. Foredrag og underholdning er også en del av programmet. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Ringsaker bondelag, Moelv Handelsstand, Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker kommune. 

Vi har også et godt samarbeid med flere andre bedrifter knyttet til landbruket. Arrangementet drives på et frivillig og idealistisk grunnlag hvor hovedmålet er å presentere trygg og sunn mat, produsert og foredlet i Innlandet. Vi har en stor og allsidig landbruksproduksjon i distriktet. Det er et mål at InnlandsMarkedet skal vise dette mangfoldet, og vise den betydningen landbruket har for distriktet vårt!

 

Kontaktpersoner: 

Helena Susanne Hoholm Frogner, Ringsaker Bondelag, e-post; post@kvarstad-gaard.no  Mobil 46950377

Gerd Lodden Solberg, Ringsaker kommune, e-post gls@ringsaker.kommune.no Mobil 96942081

 

Styret i InnlandsMarkedet

Styreleder: Helena Susanne Hoholm Frogner, Ringsaker Bondelag
Styremedlem: Grethe Slotnæs, Bygdkvinnelaget
Lene Jægersborg, Moelv Handelsstand
Tore Skar, Moelv Handelsstand
Johannes Krogvig, Ringsaker Bondelag
Anny Irene Bjerke, Moelv Ide- og næringsforum

Kommunens representanter i Innlandsmarkedet:

Monica Olsen Østenheden, Ringsaker kommune
Monica Rylander, Ringsaker kommune
Hanne Østby Velure, Ringsaker kommune
Gerd Lodden Solberg, Ringsaker kommune