Moelvens produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen. Våre råvarer er bærekraftig gran og furu, som vi både selger videre for bearbeider i annen industri og bruker i egne produkter. Vi produserer alt du trenger av trevarer til ditt hus, trelast til industri, limtre, byggmoduler, fleksible kontorløsninger, flis og bioenergi.   

Les mer om Moelven